Vätgasrengörning

Vätgasrengörning

Avsotning av motor

Invändig Motortvätt

Hur processen fungerar


Hydrives metod baseras på en maskin som tillför vätgasen via motorns luftinsug. Rengöringen sker genom att vätgasen reagerar med kolet i sotföroreningarna i motorn, vilka sedan förs ut ur motorn med avgaserna. Metoden är 100 % miljövänlig dessutom.

Varför skall man utföra detta


Orolig tomgång, småryck under gaspådrag, högre bränsleförbrukning, minskad prestanda.

Dagens motorer bildar mycket sot på insugsventiler, kolvar, EGR system etc. vilket gör att motorns prestanda minskar med tiden och utsläppen ökar. Med denna processen rensas motorn på ett effektivt sätt för att återställa motorns prestanda. Även katalysatorn och partikelfilter rensas.

Pris


I samband med service eller  optimering.

990 kr


Förebyggande syfte, rek 1 gång per år.

1990 kr


Igensotad motor eller partikelfilter.

4990 kr